Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest barki w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza na skutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozbiór światła. W tym artykule, mamy cel porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak zalążek światła jest jednorodne, owo jest popularny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże istotność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśli chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się opis zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakże daje pojęcie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą przynieść ulgę w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest sporo mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego ważne jest, iżby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą ośka poziomą zaś oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten model jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż również wariant A gdy zaś model B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten rodzaj jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wariant charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, że gatunek C jest popularny w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten klasa struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl temat biorąc, ów gatunek jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej i innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe oraz lśnienie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był skrótowy zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów towar pomoże Ci utrzymywać się w znacznym stopniu lepsze pojęcie tych jednostek.