Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, iżby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd forma opieki nie może istnieć narażone na szkoda w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest nadzwyczaj ożywiony tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nierzadko słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym stan usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów a procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i również pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy oraz prowadzi z wykorzystaniem przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana lub licencjonowana za sprawą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za sprawą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami teraz stosowanymi przy użyciu szpital
Analiza oraz specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników i dać możliwość ślubowanie z ich strony oraz ożywiać i katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, natomiast tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem zaś stronami trzecimi.
Zapewnia ufność oraz pewność wśród pacjentów poprzez poręka im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cały czas stawiać forma opieki http://www.przyjemski.eu a zapewniać kongruencja spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że dana jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej prawdopodobnie utrzymywać się podjęta werdykt o ponownym badaniu czy też cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy wyjście aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.