Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem całość schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane i przewodzone emisje generowane przy użyciu utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, naprawdę gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki narzędzie elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo rzemiosło sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ważność na przebieg podejście EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest w podobny sposób przewodzony, kiedy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby realizować testy EMI?

Istnieje multum czynników, które powodują, iż sposób EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna szkopuł w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją natomiast wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, jako że zasilacze służą właściwie jako „posłaniec” niż zalążek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wysoko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce dolny aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.